Korporativne inovacije – sastanci korisnika (meetup)

Imali smo odličnu konferenciju o korporativnim inovacijama i poduzetništvu u organizacijama – sudionici prve konferencije Corporate Innovation and Intrapreneurship 2015 (22.- 23.10.2015.) složni su u ocjeni – bilo je iznad očekivanja. Na susretu koji je okupio više od 250 sudionika posve se jasno čula glavna poruka – biti inovativan nikad nije bilo važnije. Da bi opstale u tehnološki sve razvijenijem i bržem svijetu kompanije moraju kreirati inovativnost i poduzetnički duh unutar svojih zidova. Vrhunski predavači nisu imali problema prenijeti poruku i nova znanja publici koja je bila spremna slušati, ali i što prije primijeniti naučeno u vlastitim korporacijama.

highres_444902170

Konferencija je pokazala da postoji prilično zanimanje za temu inovativnosti i poduzetništva u korporacijama te da se ne radi samo o pojedincima i kompanijama koje se bave inovacijama. Veliki broj sudionika iz najvećih hrvatskih korporacija jasan je pokazatelj da su spremne na promjene. Ujedno, ti sudionici nisu entuzijastični pojedinci iz nižih struktura kompanija. Više od 60 posto njih imaju menadžerske pozicije dok preko 20 posto sudionika dolazi s nekom od CxO titula.

Konferencija je pokazala da postoji prilično zanimanje za temu inovativnosti i poduzetništva u korporacijama te da se ne radi samo o pojedincima i kompanijama koje se bave inovacijama. Veliki broj sudionika iz najvećih hrvatskih korporacija jasan je pokazatelj da su spremne na promjene. Ujedno, ti sudionici nisu entuzijastični pojedinci iz nižih struktura kompanija. Više od 60 posto njih imaju menadžerske pozicije dok preko 20 posto sudionika dolazi s nekom od CxO titula.

Ako ste oduševljeni prvom konferencijom zabilježite datum druge (26.- 28.10.2016.) koja će ponuditi još bolje iskustvo za sudionike, a do tada pridužite nam se na dvomjesečnim meetupovima (barem je takav plan).

Ukoliko imate neke prijedloge, želite postati partner konferencije ili se na neki drugi način uključiti u organizaciju konferencije slobodno nam se javite. Do tada pratite naše kanale (facebook, linkedIn) jer naša događanja nikad ne prestaju.

Više informacija o meetupu pogledajte ovdje.

Related Posts

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *