CORP2IN Meetups

  • Name CORP2IN Meetups
  • Category Meetup

Meetups (skupovi zainteresiranih) samo su jedan od dobrih primjera kako se konferencije (Corporate Innovation and Intraperenurship) pretvaraju u redovna događanja gdje se ljudi druže, razmjenjuju znanja i iskustva.